ทน.ชร.เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุสะดุดทางเดินเท้า(ฟุตบาท) ในเขต ทน.

3

21

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  มอบให้นายทนง ดอนชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภาธร รังสีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกฯ และนายธเนศ โกมลธง รองปลัดเทศบาลฯ เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ คุณยายโจ  แสงของ อายุ ๖๒ ปี  จากกรณีที่ได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุสะดุดทางเดินเท้า(ฟุตบาท) บริเวณหน้าร้านอาหารสบันงา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.