ทน.เชียงรายเตรียมจัดงาน “วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม”

5

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และกลุ่มสตรีเทศบาลนครเชียงราย 22ท่าน ร่วมลงสมัครวิ่ง ในรายการ “วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
2 เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม
3 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย
โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 62 เริ่มเวลา 06.00 น.เป็นต้นไป
เส้นทางศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย ไปกลับหลังสนามบินแม่ฟ้าหลวง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.