ทน.เชียงราย คัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือครั้งที่ 15

16

18-2

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายกเทศนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี ได้คัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือครั้งที่ 15 ประจำปี 25609 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค.60 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขจอง อปท.ในภาคเหนือ 17 จังหวัด และคัดเลือกตัวแทนระดับภาค เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.