ทน.เชียงราย จัดงานวันเด็กแห้งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

1

TOM_8572

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ มีนายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของรางวัลให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.