ทน.เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานAcccrn

0

24779

22 กค. 57 ที่โรงแรมเดอะเลเจ้นด์ เชียงราย นางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะประธานคณะทำงานAcccrn-cr เทศบาลนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานAcccrnจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย โดยมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมประชุมการพัฒนาแผนการรับมือและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองเชียงรายภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้และรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.