ทน.เชียงราย จัดอบรมครูในสังกัด

1

CRM_8138วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการอาเซียนสู่ห้องเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ร่วมการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณะครูก่อนการเปิดภาคเรียน ณ โรงแรมอินคำ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.