ทน.เชียงราย ช่วยเหลือภัยแล้ง

1

วันที่ 8 ก.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับการร้องขอการสนับสนุนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในด้านการช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย เข้าไปสำรวจทั้ง 64 ชุมชน พบว่ามีบางชุมชนประสบปัญหาภัยแล้ง จึงได้นำรถบรรทุกน้ำสะอาดที่รับมาจากการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อนำน้ำ เข้าไปเต็มยังถังบรรจุน้ำของชาวบ้าน เพื่อไว้ใช้อุปโภคบริโภค

นอกจากนี้ยังนำรถน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดพระธาตุในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.