ทน.เชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

1

12-2

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า โดยมีดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป และเยี่ยมชมศึกษาดูงานพื้นที่ในเขตเทศบาล ด้านสิ่งแวดล้อม – เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Asian Cities Zlimete Change Resilience Network – ACCCRN ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.