ทน.เชียงราย ทำบุญเปิดอาคาร ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม

24

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันทำบุญเปิดอาคาร ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม (บริเวณสามแยกน้ำลัด) เพื่อให้บริการเรื่องสุขภาพ และให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว ที่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นเชิงสุขภาพว่ามีพื้นที่ใดบ้างในเขตเทศบาลนครเชียงราย นอกจากนี้ยังมีเปิดนวดแผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตรวจวินิฉัยและบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ นวดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต นวดเพื่อการบำบัดรักษาโรค ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ ณ อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม (บริเวณสามแยกน้ำลัด) จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.