ทน.เชียงราย ร่วมปล่อยขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

2

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๘๐ ( ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ) โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พนักงานเทศบาล ร่วมปล่อยขบวนแห่สงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น   ณ บริเวณสี่แยกประตูเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.