ทน.เชียงราย ร่วมพิธีมอบกฐินประเพณี ดอยสะเก็น

5

CRM_0236

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะศัทธาชุมชนดอยสะเก็น ร่วมพิธีมอบกฐินประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง เพื่อจะได้เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ณ วัดคีรีชัย ( วัดดอยสะเก็น ) จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.