ทน.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์

3

201605300915208RvA

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชุมชนป่าส้าน ร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ โดยได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้มีอาคารเอนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์รวมข่าวสารชุมชน ประชุม และจัดกิจกรรมต่างของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนป่าส้าน จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.