ทน.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก

4

12

 

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายทนง  ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ให้แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รุใช้ถนนทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.