ทน.เชียงราย ร่วมรับมอบเต้นและเก้าอี้ เพื่อนำไปใช้สาธารณะประโยชน์และกิจกรรมของโรงเรียน ณ วัดเชตวัน (พระนอน) จังหวัดเชียงราย

2

 

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๒ ร่วมรับมอบเต้นและเก้าอี้ จากท่านพระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน (พระนอน) ได้มอบไว้เพื่อนำไปใช้สาธารณะประโยชน์และกิจกรรมของโรงเรียน ณ วัดเชตวัน (พระนอน) จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.