ทน.เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

14

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.