ทน.เชียงราย ร่วม ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน

1

20160404123328bVJt

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ   ร่วมตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน และพร้อมปรับปรุงห้องเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล โรงอาหาร สิ่งสาธารณูปโภค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.