ทน.เชียงราย ร่วม พิธี ส่งตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”

3

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:00 น.
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าร่วมในพิธี ส่งตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
โดยมี ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท และนำสักการะบูชาขอพรจากองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนักกีฬา จากนั้น พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้ประพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักกีฬา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.