ทน.เชียงราย อาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก

1

13

 

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาลนครเชียงราย พ่อค้า ประชาชน อาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อนำขบวนแห่ให้ประชาชนได้สรงน้ำ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.