ทน.เชียงราย เชิญร่วมรำลึกวันวิสาขบูชาประจำปี 2559

3

13237589_278371789171194_378629782332582548_n

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรำลึกวันวิสาขบูชาประจำปี 2559 จัดกิจกรรม การจัดโต๊ะหมู่บูชาชุมชน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2559 นี้ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

กำหนดการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น ในพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานธรรมสวนตุงและโคมนครเชียงราย โดยจัดให้มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตัวแทนของชุมชนโรงเรียนและวัด จัดทำซุ้มพุทธบูชา จำนวน 8 ซุ้ม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือจัดทำซุ้มของชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 09.00 น. เป็นต้นไป รับบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำข้าวมธุปายาส และในเวลา 18.00 น. เริ่มพิธีกวนข้าวมธุปายาส (กวนข้าวทิพย์) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาเดียวกันตัวแทนชุมชนและส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน จากนั้นเวลา 18.49 น. เริ่มพิธีทางศาสนาพร้อมกับการฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้า พระสมุห์โอฬาร วชิรปัญโญ (ตุ๊จก แม่อาย) จากวัดมาตุการาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จากนั้นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับครอบครัวปฏิบัติธรรมตัวอย่างจากแต่ละชุมชน เสร็จพิธีทางศาสนาร่วมกันเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ และในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา 15ค่ำ เดือน 6 เวลา 06.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีถวายข้าวมธุปายาสแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ พระวิหารวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.