ทน.เชียงราย เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

1

10

 

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายทนง  ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในการสร้างแกนนำ หลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.