ทหารร่วม ธกส.เวียงเชียงรุ้งมอบเงินจำนำข้าวให้เกษตรกร

6

1

                                
เวลา 10.00 น.วันที่ 28 พ.ค.57 ที่ห้องประชุม หน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.) 35 พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ร่วมกับ นายธนวัฒน์ ประกอบศรีกุล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ อ.เวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าหน่วยงานราชฃการใน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือชาวนา โครงการรับจำนำข้าว
พ.อ.ดำรงค์ คงเดช ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 กล่าวว่า หน่วย นพค.35 ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของ คสช.ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตร อ.เวียงเชียงรุ้งในการนำเงินจากโครงการรับจำนำข้าวของเกษตรกร ที่ทางคสช.ได้ดำเนินการเบิกเงินมาเพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจฃรับจำนำข้าว ซึ่งทางรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งการมอบเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในครั้งนี้เพื่อเป็ฯการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนกับเกษตรกรเพื่อจะได้นำเงินที่ได้มาไปเป็นต้นทุนมในการเพาะปลูกผลผลิตในปีต่อไป และนำไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมาขณะที่ยังไม่ได้รัยบเงินจากโครงการจำนำข้าว
ด้าน นายธนวัฒน์ ประกอบศรีกุล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ อ.เวียงเชียงรุ้ง กล่าวว่า ใน อ.เวียงเชียงรุ้ง มีลูกค้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวจำนวน 3,655 ราย มียอดเงินในโครงการรับจำนำข้าวจำนวน 318 ล้านบาท ซึ่งทาง ธกส.เวียงเชียงรุ้ง ได้จ่ายให้กับเกษตรกรไปแล้วจำนวน 1,876 ราย เป็นเงินจำนวน 169,600,000 บาท โดยในวันรนี้ได้มีเกษตรกรมารับเงินจำนวน 165 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 14,140,915.39 บาท ซึ่งในรอบนี้จะมีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรทั้งหมดเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 28-29-30 พ.ค.57 ซึ่งการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในวันนี้เพื่อจะได้ให้เกษตรกรนำเงินไปใช่้จ่ายและลงทุนในการผลผลิตในปีต่อไป
นายอุดมศักดิ์ หมายฤกษ์ดี เกษตรกรในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้ทาง คสช.ได้มอบหมายให้กับหน่วย นพค.35 และธกส.เวียยงเชียงรุ้ง นำเงินในโครงการรับจำนำข้าวมามอบให้หลังจากที่รอมาเป็นเวลานาน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ในการเกษตรและชำระหนี้ที่ได้กู้ยืมมา ซึ่งก็รู้สึกดีใจมากที่ไดรับเงินจากการที่ลงแรงทำนาไป และขอขอบคุณ คสช.ที่ได้เห็นความสำคัญในีความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.