ทหาร นพค.35 ร่วม ประชาชน สร้างฝายแม้วกั้นแม่น้ำกก เพื่อกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

13

วันที่ 20 ก.พ.63 กำลังทหารจาก กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 ได้นำกำลังพลจิดอาสา จำนวน 15 กนาย ร่วม กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำฝายแม้วแม่น้ำกก เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ร่วมกับ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอดอยหลวง นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ที่ บริเวณลำน้ำกกพื้นที่บ้านผ่านศึก ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

สำหรับแม่น้ำกก เป็นแม่น้ำประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลมาจากประเทศเมียนมา ผ่าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เข้าสู่ จ.เชียงราย โดยไหลผ่านตัวเมืองเชียงราย จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ อ.เชียงแสน แล้วไหลไปลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาวของแม่น้ำกกรวมทั้งหมด 285 กิโลเมตร ช่วงแรกประมาณ 128 กิโลเมตร อยู่ในเขตสหภาพพม่า ส่วนที่อยู่ในประเทศไทยยาวประมาณ 157 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใช้ในการเกษตรสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำ โดยในแต่ละปี จะมีการสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.