ทหาร นพค.35 เร่งขุดลอกแหล่งน้ำช่วยผู้ประสบภัย

2
ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พ.อ. ดำรงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เช่นรถแบ็คโฮจำนวน 3 คัน เข้าพื้นที่ขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยต้นยาง ท้ายหมู่บ้านเด่นสันทราย หมู่ 14 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาดอยพุทธบาท ให้ปรชาชนได้ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาหลังจากที่ประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานส่งผลให้แหล่งน้ำดิบมีสภาพแห้งขอด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
พ.อ. ดำรงค์ คงเดช เปิดเผยว่า หลังจากได้หารือปัญหาภัยแล้งกับฝ่ายปกครองในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทางนพค.35 ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ในการร่วมกันขุดลอกอ่างน้ำขนาดเล็กความจุ 16,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลลงสู่ลำห้วยต้นยางเป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ที่ไหลผ่านพื้นที่บ้านเด่นสันทราย และบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุง ซึ่งเดิมเป็นร่องน้ำที่ตื้นเขิน เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเป็นแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.