ทอท.เร่งพัฒนาสนามบินเชียงรายเป้า30เที่ยวบินต่อวัน รองรับการขยายตัวของนักทอ่งเที่ยว

15

เวลา 09.00 น.วันที่ 23 เม.ย.61 ที่ห้องธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) บริษัทการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุม “การศึกษาและจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” โดยการประชุมมีนายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและ ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม เป็นผู้ดำเนินการประชุมโดยมีการให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผลการศึกษาในอดีตและแผนการ พัฒนาในอนาคต จากนั้นเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและกรอกแบบสอบถามเพื่อสรุปผลในเดือน มิ.ย.2561

 

 

โดยที่ประชุมได้ให้ข้อมูล การพัฒนาบริษัทการท่าอากาศยานไทย (จำกัด) มหาชน ว่า มีแผนพัฒนา 3 ระยะคือระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2561-2565 โดยมีเป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2568 เพื่อรอง รับเที่ยวบินได้ 16 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิมในปัจจุบันมีจำนวน 5-7 หลุมจอดให้เป็น 10 หลุมจอด สามารถรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนต่อปี และมีที่จอดรถยนต์ 1,200 คัน ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2564-2569 มีเป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2573 เพื่อรองรับเที่ยวบินได้เท่าเดิมแต่เพิ่มหลุมจอดอากาศยานให้มากขึ้นเป็นจำนวน 12 หลุมจอด รองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 3.3 ล้านคนต่อปี และขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้

 

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี 2569-2574 เป้าหมายเพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2578 รองรับเที่ยวบินได้ 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หลุมจอดอากาศยาน 13 หลุมจอด และรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 3.7 ล้าน คนต่อปี มีทางขับขนานด้านทิศเหนือ โดยก่อนดำเนินการจะมีการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการมีส่วนร่วมไปจนถึงปลายเดือน มิ.ย.2561 ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 2 อำเภอ 8 ตำบลในเขต อ.เมืองเชียงราย และ อ .เวียงชัย เนื้อหามีทั้งด้านกายภาพ เสียง ปริมาณฝุ่นละออง น้ำ ระบบจัดการน้ำเสีย ซึ่งตั้งแต่ปี 2558-2560 ที่ผ่านมาการศึกษาในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 

นายปรีชา กล่าวว่าในปัจจุบันพัฒนาการทางการบินรุดหน้าไปอย่างต่อเนื่องโดยผู้โดยสารให้ความนิยมเดินทางกันมากขึ้น ทำให้กิจการการบินมีการขยายตัวโดยเกิดสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลว์คอสมากขึ้นทำให้ ผู้ต้องการเดินทางมากขึ้นตามมา โดยเฉพาะ จ.เชียงราย ที่มีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่เชื่อว่าการพัฒนาเพื่อรองรับความ เจริญทางการบินจะอยู่ในเกณฑ์ที่สังคมรับได้

 

ด้าน ดร.พุทธชาติ กล่าวว่าการศึกษาและจัดทำรายงานครั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาทางการบินซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการระดับนานาชาติ จึงต้องมีการดำเนินการให้มีความละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดความยอม รับไปทั่วโลก โดยเฉพาะในปัจจุบันการแข่งขันด้านความเป็นศูนย์ทางการบินระหว่างประเทศมีสูง เช่น ประเทศสิงคโปร์มีการพัฒนาสนามบินขนาดใหญ่ด้วยงบประมาณมหาศาล สำหรับ จ.เชียงราย มีผู้โดยสาร ใช้บริการทะลุถึงปีละกว่า 2.5 ล้านคนแล้ว เราต้องถือว่ามีสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ดีทั้งต้นไม้ และทุ่งนาราย รอบซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในระแวกดังกล่าวก็เข้าใจการพัฒนาและสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

สำหรับ การดำเนินกิจการของ บริษัทท่าอากาศยานไทย (จำกัด) มหาชน ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีเที่ยวบินขึ้นลง ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 11,866 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารจำนวน 1,517,160 คน และปี 2559 มีเที่ยวบิน 13,021 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.73% และมีผู้โดยสารจำนวน 1,816,147 คน ปัจจุบันยังมีสายการบินหลากหลาย เช่น เชียงราย-สุวรรณภูมิ เชียงราย-ดอนเมือง เชียงราย-ภูเก็ต และ ยังมีสายการบินไปต่างประเทศ เช่น เชียงราย-ฮ่องกง เชียงราย-สิบสองปันนา ประเทศจีน ทำให้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มูลค่า 6,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี แบ่งเป็นที่ 1 วงเงินประมาณ 3,700 ล้านบาท ระยะที่ 2 วงเงินประมาณ 600 ล้านบาท และระยะที่ 3 วงเงินประมาณ 1,900 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.