ท่องเที่ยวกีฬาจัดงานบอกรัก 2 ฝั่งโขงส่งเสริมการท่องเที่ยว

3
2
วันที่ 5 มี.ค.59 ที่หาดผาถ่าน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานในการเปิดงานงานบอกรักสองฝั่งโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรมล้านนาสู่ล้านช้าง โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาและล้านช้าง โดยภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรม “เชียงของแห่งผองเรา” ประพันธ์โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) การแสดงแฟชั่นโชว์สืบสานตำนานผ้าจากล้านนาสู่ล้านช้างดนตรีจาก ยิ่งยง ยอดบัวงาม ปิ๋ม ซีโฟร์ การแสดงโปงลางดอกจันทร์บันเทิงศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การแสดงหมอลำพื้นบ้านจากคณะไพบูลย์เสียงทอง  การจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมือง สินค้าโอท็อป
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนเพราะมีภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศซึ่งเป็นเอกลักษณ์ มีธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นมนต์เสน่ห์ ซึ่งสามารถเป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ให้มาเยือน สำหรับกิจกรรมที่ อ.เชียงของ ในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวร่วมไทย-สปป.ลาว เป็นการนำร่องจากนั้นก็จะพยายามขยายไปเป็น 3 ประเทศและ 4 ประเทศต่อไปโดยมีการพบปะสัมพันธ์และหารือกับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ที่ อ.เชียงของ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงามและมีภูมิประเทศที่สงบคงความเป็นธรรมชาติ อยู่ติดแม่น้ำโขงโดยฝั่งตรงกันข้ามคือแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ที่ผ่านมาชาวบ้านมีการตักบาตรริมโขงกันทุกวันหยุดหรือวันนขัตฤกษ์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจ
//////////////////////////

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.