ธกส.รับบริจาคเงินช่วยเหลืาวนา ด้านผู้ว่าเชียงรายพร้อมให้โรงสีประมูลข้าว เผยสมาคมโรงสีมีงบ 3 พันล้านที่จังหวัดเชียงราย

2

ข้าว

เวลา 09.00 น.วันที่ 5 มี.ค.57 เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์หรือธกส.สาขาเชียงราย นำโดยนายพิเซียน จอมพงษ์ ผู้อำนวยการ ธกส.เชียงราย ได้เดินทางไปตามถนนสายต่าง ๆ โดยเฉพาะถนนธนาลัย เขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด เพื่อระดมทุนตามโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาการไม่ได้รับเงินจากโครงการรับนำข้าวนาปี 2556/2557 ของรัฐบาล

นายพิเซียน  จอมพงษ์ ผู้อำนวยการ ธกส.เชียงราย กล่าวว่า จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 ประมาณ 7 หมื่นราย คิดเป็นวงเงินกว่า 6 พันล้านบาท  ซึ่งที่ผ่านมาทาง ธกส.ได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้วกว่าร้อยละ 51 ทำให้ยังมีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินตามโครงการประมาณ 4 หมื่นราย หรือวงเงินกว่า 3 พันล้านบาท การตั้งกองทุนของ ธกส.สามารถดำเนินการได้หลายแนวทางทั้งเป็นการรูปแบบของการบริจาค การระดมเงินฝากไม่คิดอัตราดอกเบี้ย หรือการฝากเงินคิดอัตราดอกเบี้ยปกติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาทั่วประเทศซึ่งยังคงค้างเงินค่าจำนำข้าวกว่า 1 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธกส.เชียงราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวแก่ชาวบ้านเพิ่มเติมอีก 35 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ได้แจกจ่ายไปยังธนาคารสาขาเพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามใบประทวนทั้งหมดแล้ว

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การที่กระทรวงพาณิชย์ได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่มีข้าวเก็บอยู่ในสต็อคของจังหวัด เปิดประมูลขายข้าวให้กับทางโรงสี เพื่อส่งเงินให้กับธนาคาร ธกส.ในจังหวัดเพื่อช่วยเหลือชาวนานั้น ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายสามารถที่จะช่วยระบายข้าวได้ โดยผู้ประกอบการโรงสีนั้นได้อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ซึ่งหากทางจังหวัดเปิดการประมูลก้จะได้รับการตอบรับจากทางโรงสีเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามจะต้องศึกษาระเบียบกฎหมายให้ละเอียดเพราะว่ายังไม่เคยมีการจัดการประมูลระดับภูมิภาคมาก่อน สำหรับการประมูลข้าวนั้นหากทางรัฐบาลมีมติให้แต่ละจังหวัดทำการประมูลข้าวเอกงได้จริง ก็จะทำการเปิดประมูลโดยเปิดโอกาศให้ผู้ประมูลสามารถประมูลได้โดยไม่มีการกำหนดแม้กระทั่งผู้ประกอบการรายย่อยก็สามารถมาทำการประมูลได้ ทำให้การประมูลนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปประมูลยังส่วนกลางสามารถประมูลได้ในพื้นที่ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการลดต้นทุนลง สำหรับทางสมาคมโรงสี

สำหรับการจัดตั้งคณะกรรมการและผู้ดำเนินการในการเปิดรับประมูลข้าวนั้น ทางจังหวัดจะต้องได้รับคำสั้งจากทาง กระทรวงพาณิชย์ก่อน ซึ่งหากเปิดให้มีการจัดการในแต่ละจังหวัดได้ทางจังหวัดก็พร้อมที่จะดำเนินการ โดยจะเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถมาประมูลได้จากทุกแห่งโดยไม่จำกัดว่าจะมาจากพื้นที่ใด สำหรับการเปิดประมูลข้าวหากทางกระทรวงพาณิชย์ให้ทางจังหวัดดำเนินการประมูลได้ ทางจังหวัดได้เคยประสานไปทางสมาคมโรงสีแล้ว ซึ่งทางสมาคมโรงสีมีงบประมาณในการประมูลข้าวอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้าน โดยหากเปิดการประมูลจะเปิดประมูล เป็นล็อต โดยคาดว่าเพียง 2 ล็อตก็จะสามารถนำเงินทั้งหมดมาให้กับทาง ธกส.เพื่อมอบให้กับทางชาวนาที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.