นครเชียงรายปลูกดอกไม้ถวายพ่อ

3

29

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๖ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศการเข้าพรรษา พร้อมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมใจปลูกดอกไม้ถวายพ่อ ให้บานสะพรั่งทั่วเมืองเชียงราย ในกิจกรรม “นครเชียงรายปลูกดอกไม้ถวายพ่อ” โดยปลูกและมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับชุมชนทั้ง ๖๔ ชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวนรวมกว่า ๔๐,๐๐๐ ต้น  ณ ลานธรรมรักษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.