นครเชียงราย มอบรางวัล ผู้กระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

4

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้นางสาวโสภี จันทร์ลี พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ได้เก็บโทรศัพท์ได้ขณะปฏิบัติหน้าที่และส่งคืนให้เจ้าของโดยมิได้นำมาเป็นของตนเอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.