นครเชียงราย รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562

12

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562 โดยรับมอบจากนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของอปท.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเพื่อให้ได้ตระหนักถึงความเสียสละความรักความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ ห้องประชุมจอมกิติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.