นครเชียงราย รับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น “พื้นที่สะดือเมืองเชียงราย”

1

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดีเด่น “พื้นที่สะดือเมืองเชียงราย” ในการประกวดการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนาภายใต้โครงการ “ล้านนา เล่าว่า” จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนาสืบไป  ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.