นครเชียงราย ร่วมการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2

2

วันที่ วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา  จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ( โรงเรียนเทศบาล 2 ) พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะครู และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เพื่อเกิดความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมจะพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแต่ละแห่งให้มีมาตรฐานระดับสากล ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.