นครเชียงราย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

2

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม ณ อาคารเทิดพระเกียรติ90ปี สมเด็จพระศรีนคริน จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.