นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน

1

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ยุคไทยแลนด์๔.๐) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง นวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐ เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.