นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา

1

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาบุคลากรในจังหวัดเชียงรายมีทักษะการฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ และสร้างความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำที่เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.