นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

1

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตลอดจนเป็นการสร้างครอบครัวต้นแบบในชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครอบครัวอื่นในชุมชน สร้างครอบครัวปลอดความรุนแรงให้ครอบคลุมทุกชุมชน ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.