นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน “วันภาษาจีนท.๖”

10

231770

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงาน วันภาษาจีนท.๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านภาษาจีน ตลอดจนเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน ซึ่งประเทศจีนถือได้ว่าเป็นประเทศคู้ค้าทางเศรษฐกิจของไทยมาช้านาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายจเชียงราย

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.