นครเชียงราย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ และด้อยโอกาส 

6

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพเทศบาลนครเชียงราย อสม.ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ และด้อยโอกาส เพื่อติดตาม เคสผู้ป่วยผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรัง ที่นอนติดเตียง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หลัง กลับจากโรงพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ด้านอื่นๆ อีกทั้งต้องมีการพูดคุยให้กำลังใจ กับญาติ ผู้ป่วยผู้ดูแลคนไข้ ตลอดจน ข้อมูล ครอบครัวข้อมูลสิทธิการรักษา ที่สำคัญเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการดูแล อย่างใกล้ชิดและถูกต้อง โดยนักกายภาพบำบัด ร่วมกับ แพทย์แผนไทย ที่ต้องให้คำแนะนำ เรื่องการอบนวดประคบสมุนไพร และ พยาบาลวิชาชีพ ต้องดูแลเรื่องแผลกดทับ และการตรวจวัดความดันโลหิต อีกทั้งการกินยาและอาหารของผู้ป่วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.