นครเชียงราย ร่วมอวยพรชาวมุสลิม เนื่องในวันฮารีรายออีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙

22

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมอวยพรชาวมุสลิม เนื่องในวันฮารีรายออีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙  นับเป็นวันสำคัญยิ่งที่ พี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะได้ประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามกำหนด พร้อมร่วมประกอบศาสนกิจละหมาดวันฮารีรายออีดิลอัฎฮา ที่มัสยิด และทำกุรบานเชือดเนื้อ เพื่อเป็นการแจกจ่าย และจุนเจือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีฐานะยากจน และญาติพี่น้องในแต่ละหมู่บ้าน นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่พี่น้องประชาชนต่างได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน จะได้รับการแจกจ่ายเนื้อกุรบาน จากผู้ที่มีจิตกุศลบริจาคศรัทธา ไว้สำหรับบริโภคเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาได้ระดับหนึ่ง นับว่า เป็นภารกิจที่สูงส่งและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ณ มัสยิดนูรูลอิสลามปากีสถานเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.