นครเชียงราย ร่วมเปิดงานวิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน ประจำปี ๒๕๕๘

1

TOM_3219

 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมเปิดงาน วิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.