นครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมประชารัฐ จังหวัดเชียงราย และเกษตรปลอดสารพิษ

1

25-2

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมประชารัฐ จังหวัดเชียงราย และตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ พืช ผักพื้นบ้านเมืองเจียงฮาย(ตลาดนัดสีเขียว)และงานนวัตกรรมสรรค์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน จ.เชียงราย ครั้งที่ ๑ ณ ลานธรรม ลานศิลป์  ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย หลังเแรก)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.