นครเชียงราย เข้ารับมอบโล่รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

3

DSC_1823_1

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙  นายณงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เข้ารับมอบโล่รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  จากผลงานที่ทางโรงเรียนเทศบาล ๖  นครเชียงรายได้จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจำห้องเรียน Learning Support Assistant : LS) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  ในงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และพิธีมอบรางวัล  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.