นครเชียงราย เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าของสถานประกอบการเสริมสวย เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

0

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าของสถานประกอบการเสริมสวย เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพื่อส่งเสริมให้ช่างเสริมสวย-แต่งผม มีความรู้ ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ผู้รับบริการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อจากทางเดินหายใจและจากการสัมผัสการทำงาน และลดปัญหาการติดต่อเรื้อรังในระยะยาว และสามมารถประเมินความเจ็บป่วยโรคจากอาชีวอนามัยเบื้องต้นด้วยตนเอง ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.