นครเชียงราย เปิดพิธีอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม

1

DSC_5867

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม และอบรมให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุนครแห่งความสุข ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.