นครเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมในการไปเข้าค่ายแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม

4

22309067_551048571903513_2294907325354056629_n

วันอังคาร ที่10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมในการไปเข้าค่ายแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม โครงการค่ายฤดูใบไม้ร่วง เยาวชนลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลปี 2017 “การเดินทางค้นหารากเหง้าจีน” (ระหว่างวันที่14-27 ตุลาคม 2560) เมืองหนานหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และก้าวทันโลกได้อย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.