นครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน

6

DSC_2462

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๗ ที่ได้มาศึกษาดูงานด้านเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐกฎหมายมหาชนและเศรษฐศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๔ ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.