นพค.35 จัดชุด AFDC Delivery จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมถุงยังชีพ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19

26

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) นพค.35 โดย พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ได้ปล่อยขบวนชุดรถจักรยานยนต์กำลังพล AFDC Delivery แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนถึงบ้าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จำนวน 22 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 สนองนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการ “AFDC Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวิกฤตโควิด – 19”

นอกจากนี้ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้คำแนะนำ พร้อมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชน ในการนี้ยังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ และวิธีป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ให้กับประชาชน อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.