นพค.35 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ออกร้าน งานพ่อขุนฯ 62

19

 

นพค.35 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงกลาโหมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายออกร้านนิทรรศการ จัดแสดงผลการปฏิบัติงานของหน่วยให้แก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชม มีการนำสินค้า “โครงการประชารัฐ” ของกลุ่มอาชีพฯ ที่หน่วยให้การสนับสนุน ส่งเสริม และผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.35ฯ มาจำหน่ายในราคาถูก พร้ิอมทั้งได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม บก.ทท. แก่ประชาชน ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สนามหน้า ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อ.เมือง จว.ช.ร.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.