นพค.35 แจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง

13

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.35 สนภ.3 นทพ.จัด รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 2 เที่ยว ปริมาตรน้ำ 12,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำ ลำห้วย และบ่อบาดาลมีน้ำไม่เพียงพอ ณ บ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ 7 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.