นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานเทศบาลนครเชียงราย

1

12 ธ.ค.62 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้พื้นฐานในตำแหน่งหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการของตนเอง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทันการณ์ โปร่งใสและเป็นธรรม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ทั้งนี้ คณะผู้นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการที่ดีและนวัตกรรมการศึกษาท้องถิ่น และ นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ณ เทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.