นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนและพิธีเปิดงาน ศรีเกิดวิชาการ เปิดวัฒนธรรมจีน

1

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนและพิธีเปิดงาน ศรีเกิดวิชาการ เปิดวัฒนธรรมจีน เพื่อมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เพื่อใช้ความรู้ในการรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ชายแดน ที่นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้ามาเที่ยวเมืองไทยจำนวนมากและน้องๆ นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.